Så funkar det

#

Automatisk och framtidssäker styrning

Självklart kan du reglera temperaturen i huset genom att justera shuntventilen på pannan manuellt. Tyvärr ger detta inte alls den nivå på komfort och bekvämlighet som de flesta vill ha idag. Dessutom försämras förutsättningarna för perfekt skiktning i ackumulatortanken.

Det finns dessutom starka ekonomiska argument som talar för shuntautomatik, dvs ett automatiskt styr- och reglersystem som ser till att innetemperaturen blir just den som du och din familj vill ha.

Det finns många olika styr- och reglersystem på marknaden, men vår egen Thermomatic-familj ger dig ett antal fördelar som betyder mycket för både komfort och ekonomi. Thermomatic anpassar helt automatiskt temperaturen på det vatten som pumpas ut till radiatorerna efter behovet. Det vanligaste alternativet är att systemet automatiskt upprätt-håller den innetemperatur du vill ha, även då utetemperaturen förändras.

Fem sätt att reglera

Thermomatic-tekniken ger dig många möjligheter till styrning och reglering. Du kan styra systemet med flera olika kombinationer av givare, du kan sänka temperaturen i huset på natten eller under de timmar ingen är hemma, du kan spara energi när du är på semester och ändå komma hem till ett varmt hus, du kan via telefon höja eller sänka temperaturen osv. Obegränsade möjligheter i en och samma produkt!

Thermomatic ger även säkrare skiktning i ackumulatortanken och tar hänsyn till den extravärme som spis, lampor, apparater och människor tillför. Enkelt, ekonomiskt, med högsta tänkbara komfort och enkelt att installera.

#

#
Rumsreglering ger den effektivaste och enklaste reglerfunktionen i enfamiljshus eller lokal med enhetligt värmebehov. Systemet är enkelt att in-stallera och sköta, samt ger optimal värmeekonomi. Rums- och utegivare Rumsgivarreglering med utegivarstyrd max och minbegränsning för högre värmekomfort. För reg-lering i enfamiljshus eller lokal med enhetligt värmebehov.


#

#

Utereglering i flerbostadshus. Utegivaren styr värmen efter inställd reglerkurva. Framledningsreglering för konstanthållning av framledningstemperaturen, t ex till golvvärmesystem.

Goda råd för optimering av ditt värmesystem

Vattenflödet är sällan anpassat till radiatorernas storlek. Följden blir att de minsta radiatorerna inte hinner utnyttja värmen i vattnet - returvattet är lika varmt som tilloppsvattnet. De stora radiatorerna, däremot, blir inte varma, vilket brukar kompenseras med större pump och genom att shuntautomatiken höjer temperaturen på tilloppsvattnet. Resultatet blir även här onödigt varmt returvatten, vilket leder till högre energiförbrukning och sämre skiktning i ackumulatortanken. Och när mindre energi lagras, försämras komforten.

Ofta är detta problem lätt att avhjälpa. Många hus har redan injusteringsbara radiatorventiler. Annars finns gott om bra, billiga och lättjusterade ventiler på marknaden. Med en vanlig ventil, t ex Danfoss 10/15, tar det inte lång stund att ställa strypringen på 2 för små radiatorer, på 4 på mellanstora och 7 på stora radiatorer.

Har du tvårörssystem är den här justeringen oftast fullt tillräcklig. Har du ettrörssystem är radiatorerna sammankopplade i två eller flera slingor. Om du minskar flödet genom att sänka pumphastigheten, ska du också justera slingventilerna så att alla slingor håller samma retur-temperatur.

En bra shuntautomatik ska:

  • ha tillförlitlig och stark motor som passar och orkar vrida de flesta shuntar

  • vara lätt att ställa in och ha veckour med möjlighet till natt- och dagtemperatur

  • vara moduluppbyggd och lätt att komplettera med fler funktioner

  • vara så enkel att installera att fackman inte behövs kunna styra cirkulationspump

  • kunna använda information från både ute- och innegivare

  • ha möjlighet till larmutgång och fjärrstyrning via telefon samt semestersänkning via telefonstyrning

  • ge hög säkerhet genom låsbara inställningar

  • ha en konstruktion som uppfyller kommande EU-krav

  • pryda sin plats på pannan dvs neutral design