Laddomat 11-100

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Laddomat 11 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av tanken. Tack vare en effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat 11 ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.

 • Laddomat 11 höjer returtemperaturen till botten av pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomat 11 gör att pannan snabbt kommer upp i arbetstemperatur. Detta höjer pannans verkningsgrad.
 • Laddomat 11 laddar tanken med lågt flöde. Skiktning i ackumulatortanken är en förutsättning för ett bekvämt och funktionsdugligt eldningssystem. Med Laddomat 11 blir skiktningen optimal.
 • Laddomat 11 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare att den termiska ventilen stryper bypass-porten.
 • Enkel dimensionering – Laddomat 11 passar alla pannor med maxeffekt upp till 200 kW (vid ΔT 22°C).
 • Laddomat 11 levereras med kulventiler för att underlätta eventuell service utan att tappa ur systemet.
 • EPP-isolering ingår som standard i Laddomat 11-100.

Tekniska data 11-100

Pump:6 m ErP (max 105 kW)
7,5 m ErP (max 110 kW)
10 m ErP (max 175 kW)
12 m ErP (max 200 kW)
Anslutning:Cu28, R32, R40, R50
Termostatpatron: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° eller 87°C
Max panneffekt:200 kW (se diagram)


RSK nr: 686 19 27Art nr: 11 17 94 71

Med pump Wilo Yonos Para 7,5-130, 3 st R32-ventiler med spak. Termostatpatron 72°C är monterad som standard. EPP-isolering är standard.

RSK nr: 686 19 06Art nr: 11 17 84 61

Med pump Laddomat LM 6A-130, 3 st R32-ventiler med spak. Termostatpatron 63°C är monterad som standard. EPP-isolering är standard.

Art nr: 11 17 84 71

Med pump Laddomat LM 6A-130, 3 st R32-ventiler med spak. Termostatpatron 72°C är monterad som standard. EPP-isolering är standard.

Art nr: 11 17 81 71

Med pump Laddomat LM 6A-130, 3 st Cu28-ventiler med spak. Termostatpatron 72°C är monterad som standard. EPP-isolering är standard.