Laddomat MR 30

 • slide
 • slide

Laddomat MR 30 används för satsvis laddning mellan huvudtank och slavtank. Reglercentralen har separat anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. Alla inställningar görs i den separata manöverpanelen.

 • Minskar kulvertförlusterna.
 • Ökar ackumuleringskapaciteten.
 • Automatisk start av tillskottsvärme när huvudtanken är tömd.
 • Backventil samt automatiskt stopp av laddningspumpen garanterar att tillskottsvärmen inte värmer huvudtanken.
 • Möjlighet finns att anpassa för att köra värme tillbaks till huvudtanken, t.ex. om solslinga finns i slavtanken.
Applikationer:
 • Sys 30 – Kulvertstyrning. Satsvis laddning från t.ex. huvudtank i separat pannrum in till slavtank i boningshus. Satsvis laddning gör att värmeförlusterna i kulverten minskas avsevärt.
 • Sys 31 – Kulvertstyrning med returladdning. Kulvertstyrningen kan kompletteras för returladdning med en extra givare och pump. Detta för att starta returladdning t.ex. om solslinga finns i slavtanken och denna blir för varm. Överskottsvärmen skickas tillbaks till huvudtanken i pannrummet.
  

Givare som inte används för styrning kan användas för temperaturavläsning i egen meny.

För givarmontage ingår alltid:
4 st 3-bulbs dykrör för bulber med D=6 mm. R15, L=150 mm, samt 2 st givarhållare och buntband för rörmontage.

Funktion Sys 30
Laddning
Laddomat MR startar laddningspumpen när givaren i toppen på huvudtanken är varm, samtidigt som givaren i slavtankens topp kallar på värme. För att optimera laddningen finns möjlighet att ställa in en fördröjningstid innan laddningen kan startas. På så vis får man en större volym med varmvatten som kan laddas över till slavtanken i startsekvensen. Laddningen pågår tills givaren i slavtankens botten blir varm. Pumpen startas återigen när givaren i slav-tankens topp blir kall. Efter avslutad eldning i pannan kommer huvudtanken att tömmas undan för undan.

Tillskottsvärme
När temperaturen vid givaren i toppen på huvudtanken understiger inställt värde, stoppas laddningspumpen och eventuell tillskottsvärme i slavtanken startas.

Funktion Sys 31
Returladdning
Genom att använda en fjärde givare kan man starta returladdningspumpen för att skicka värme tillbaks till huvudtanken, t.ex. om man har solslinga i slavtanken. Överskottet skickas till huvudtanken och solvärmen kan hela tiden ge maximalt med värme i slavtanken. Om slavtanken kallnar igen skickas värmen tillbaks från huvudtanken.


RSK nr: 686 18 98Art nr: 11 34 00

Laddomat MR, inkl 4 st givare. Ingår i de kompletta produktpaketen nedan.

För Sys 30:

RSK nr: 686 19 15Art nr: 11 34 31 02

Laddomat MR, backventil BV FB40-T, pump LM 6A-130, 2 st avstängningsventiler Cu28. 4 st 3-bulbs dykrör, L=150 mm, samt 2 st givarhållare och buntband för rörmontage.

RSK nr: 622 90 28Art nr: 11 34 31 12

Som ovan men även med termisk ventil Laddomat 31-200 för temperaturbegränsning på kulverten. Ventilen har inbyggd backventil. Med 3 st avstängningsventiler Cu28 och EPP-isolering.
Termostatpatron 72°C sitter monterad och 78°C följer med i paketet.

För Sys 31:

RSK nr: 686 19 17Art nr: 11 34 31 03

Laddomat MR, Laddomat 5000 Dubbelbackventil, 2 st pumpar LM 6A-130 samt 2 st avstängningsventiler Cu28. 4 st 3-bulbs dykrör, L=150 mm, samt 2 st givarhållare och buntband för rörmontage.

RSK nr: 622 90 29Art nr: 11 34 31 14

Som ovan men även med termisk ventil Laddomat 31-200 för temperaturbegränsning på kulverten. Ventilen är anpassad för returflöde. Med 3 st avstängningsventiler Cu28 och EPP-isolering.
Termostatpatron 72°C sitter monterad och 78°C följer med i paketet.