Laddomat MR

  • slide
  • slide

Laddomat MR är en mångsidig reglerutrustning med separat anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns tillgängliga. Alla inställningar görs i den separata manöverpanelen (MP).

  • En Laddomat MR kan styra på många olika sätt vilket dels gör det enklare att ha på lager, dels lättare att lära sig en och samma styrning med inställningar, inkoppling och de justeringar som går att göra.
  • Löstagbara plintar i anslutningscentralen gör det enkelt att ansluta givare och pumpar.
  • Displayen ger en överblick över aktuella temperaturer och inställningar samt vad som är i drift för tillfället.
  • Möjlighet att alltid koppla in upp till 4 givare för att läsa av temperaturer i displayen.
  • Dykrör och/eller material för rörmontage av givare ingår alltid, enligt krav för bästa funktion.


Leveransomfattning:
Laddomat MR manöverpanel med 1,5 m kommunikationskabel. Anslutningscentral. 4 st givare med 3 m kabel. DIN-skena för väggmontage av AC. 2 st påsar med skruv och plugg för montage av MP och AC ingår.


Styrmöjligheter, kompletta paket
Laddomat MR 10 – Brännarstyrning, Sys 10
Laddomat MR 10 är en komplett brännarstyrning för satsvis laddning av tankar.

Laddomat MR 30 – Kulvertstyrning, Sys 30
Laddomat MR 30 används för satsvis laddning mellan huvudtank och slavtank.

Laddomat MR 30 – Kulvertstyrning med returladdning, Sys 31
Laddomat MR 30 används för satsvis laddning och returladdning mellan huvudtank och slavtank.

Laddomat MR 40 – Laddning/urladdning mellan panna och tank, Sys 40
Laddomat MR 40 är ett laddpaket för panna med inbyggd varmvattenberedare och shunt.

Laddomat MR 40 – Laddning/urladdning mellan panna och tank med brännarstyrning, Sys 41
Laddomat MR 40 är ett laddpaket för panna med inbyggd varmvattenberedare och shunt. Styrning av brännare ingår.

Laddomat MR 50 – Laddning/urladdning mellan tankar, Sys 50
Laddomat MR 50 används för laddning och urladdning mellan huvudtank och extratankar.

Laddomat MR 50 – Laddning/urladdning mellan tankar med extraladdning, Sys 51
Laddomat MR 50 används för laddning och urladdning mellan huvudtank och extratankar.

Styrmöjligheter, ej paket

Sys 0
Endast temperaturvisning av upp till fyra olika temperaturer.

Sys 60
Start av cirkulationspump samt visning av panntemperatur och tre olika tanktemperaturer.

Sys 70
Differensstyrning med hjälp av två st givare.
Exempel på användningsområden:
Laddning från solfångare när denna är varmare än tanken.
Laddning från en tank till en annan när den första tanken är varmare än den
andra.
Tillskottsvärme kan startas om temperaturen vid T2 blir för låg.

Sys 90
Termostatfunktion där 1-3 relän kan styras med varsin givare.
Exempel på användningsområde:
För att starta t.ex. cirkulationspump samt tillskottsvärme.

Sys 99
”Fri” funktion där valfri givare används till valfritt relä. Upp till åtta olika inställningar
kan programmeras.
Exempel på användningsområde:
När givaren T1 är varmare än 80°C, startas en laddningspump.
När givaren T1 är kallare än 60°C startas en återladdningspump.
När givaren T1 är varmare än 95°C eller kallare än 35°C skickas ett larm.

Tekniska data

Anslutningscentralen har:
3 st reläutgångar, varav en potentialfri. 250 V, 5 A.
4 st temperaturgivaringångar, NTC 50 kOhm @ 25°C
(10 kOhm valbart i servicemenyn, 50 kOhm är standard)
Tillåten omgivningstemperatur i drift: 0–55°C, 95% RH.

RSK nr: 686 18 98 Art nr: 11 34 00

Manöverpanel, 1,5 m kommunikationskabel, Anslutningscentral (AC), 4 st givare med 3 m kabel. DIN-skena för väggmontage av AC samt 2 st påsar med skruv och plugg.