Laddomat MR 10

  • slide
  • slide

Laddomat MR 10 är en brännarstyrning för satsvis laddning av tank/tankar. Reglercentralen har separat anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. Alla inställningar görs i den separata manöverpanelen.

Applikationer:

  • Sys 10 – Brännarstyrning. För att styra start/stopp av brännare (t.ex. olja eller pellets) för satsvis laddning av tank/tankar. Detta ger långa gångtider och färre start/stopp av brännaren.

Givare som inte används för styrning kan användas för temperaturavläsning i egen meny.Leveransomfattning:

  • Laddomat MR, komplett.
  • Laddningspaket Laddomat 11-30 eller Laddomat 11-200, med pump och kulventiler.
  • 2 st 3-bulbs dykrör för bulber med D=6 mm. R15, L=150 mm.
  • 3 st givarhållare och buntband för rörmontage.

Funktion Sys10
Brännaren startas när givaren i toppen på tanken blir kall och stoppas när givaren i botten på tanken blir varm. Laddningspumpen startas om givaren i pannan blir varm, eller direkt när brännaren startas, s.k. ”konstant” drift.RSK nr: 686 18 98Art nr: 11 34 00

Laddomat MR, inkl 4 st givare. Ingår i de kompletta produktpaketen nedan

RSK nr: 686 19 08Art nr: 11 34 33 01

Laddomat MR, laddningspaket Laddomat 11-30 med pump LM6A-130 samt 3 st avstängningsventiler Cu22. Termostatpatron 63°C.

RSK nr: 622 90 27Art nr: 11 34 33 06

Laddomat MR, laddningspaket Laddomat 11-200 med pump LM6A-130 samt 3 st avstängningsventiler Cu28. Termostatpatron 72°C.