Laddomat MR 40

 • slide
 • slide

Laddomat MR 40 är ett laddpaket för panna med inbyggd varmvattenberedare och shunt. Den termiska 3-vägsventilen har 2 st backventiler för att flödet ska kunna gå åt två håll. Reglercentralen har separat anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. Alla inställningar görs i den separata manöverpanelen.

Applikationer:

 • Sys 40 – Laddning/urladdning mellan panna/tank. Laddning från panna med inbyggd varmvattenberedare och shunt till ”ren” ackumulatortank/tankar. Urladdning från tanken sker när pannan sjunker i temperatur. När tanken är kall kopplas ev. tillskottsvärme in.
 • Sys 41 – Laddning/urladdning mellan panna/tank med brännarstyrning. För utökning av vattenvolym för t.ex. pelletspanna med inbyggd varmvattenberedare och shunt. Givare som inte används för styrning kan användas för temperaturavläsning i egen meny.
Leveransomfattning:


Sys 40/Sys 41
Ventilpaket Laddomat MR 40 med:

 • Laddomat MR, komplett.
 • Termisk laddnings- och urladdningsventil Laddomat 41-200 med 2 st inbyggda backventiler.
 • 2 st pumpar, 6 m, 130 mm.
 • 3 st kulventiler.
 • Dykrör för panngivare. Anslutning R10, L = 50–480 mm.
 • 3 st 3-bulbs dykrör för bulber med D=6 mm. R15, L=150 mm.
 • 2 st givarhållare och buntband för rörmontage.
 • EPP-isolering till termiska ventilen ingår som standard.
 • För panneffekt max 45 kW.

Funktion Sys 40

Laddning
Vid uppeldning kommer pannan snabbt upp i arbetstemperatur. Laddningspumpen startas när panngivaren blir varm. Varmt vatten från panntoppen blandas med kallt vatten från tankbotten till ca 60°C i Laddomat 41-200-ventilen, och förs in i pannbotten för att återigen värmas. Ingen risk för kondens och därmed korrosion p.g.a. för låg bottentemperatur. Till tanktoppen förs varmt vatten med lågt flöde vilket ger effektiv skiktning av värmen i tanken. Det varma och därmed lätta vattnet lägger sig överst i tanken utan att blanda sig med det kalla vattnet längre ner.

Urladdning
När eldningen avslutats kallnar pannan och laddningspumpen stoppas när panngivaren blir kall. När pannan svalnat så att panngivaren understiger inställd temperatur, startas urladdningspumpen och det nu kalla vattnet i botten på pannan pumpas över till tankbotten. Varmt vatten förs samtidigt över till toppen av pannan. Detta sker med lågt flöde då Laddomat 41-200-ventilen är försedd med en kraftig strypning. En effektiv skiktning av värmen uppnås därmed i både tank och panna. Urladdningen kan bara startas om tanken är varmare än pannan.

Tillskottsvärme
Urladdningen avbryts vid önskad temperatur på tanktoppgivaren och då startas även eventuell tillskottsvärme.

Funktion Sys 41 –Brännarstyrning + Laddning/Urladdning
Brännaren startas av givaren i tanktoppen. Den går tills givaren i tankbotten överstiger inställd temperatur. När brännaren stoppas kommer tanken att tömmas undan för undan. När den är helt tömd och temperaturen vid givaren i toppen på tanken understiger inställd temperatur startas brännaren igen. Laddningspumpen kan startas antingen när brännaren startas, eller när pannan överstiger önskad temperatur.

RSK nr: 686 18 98Art nr: 11 34 00

Laddomat MR, inkl 4 st givare. Ingår i de kompletta produktpaketen nedan.

RSK nr: 622 90 26Art nr: 11 34 42 03

Laddomat MR, termisk ventil Laddomat 41-200 63°C för laddning och urladdning, 2 st pumpar 25-6-130, 3 st avstängningsventiler Cu28, EPP-isolering.

Art nr: 11 34 42 04

Samma som ovan men med R32 avstängningsventiler istället för Cu28.