Laddomat MR 50

  • slide
  • slide

Laddomat MR 50 används för laddning och urladdning mellan huvudtank och extratankar. Dubbelbackventilen som ingår gör att flödet kan gå åt två håll. Reglercentralen har separat anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. Alla inställningar görs i den separata manöverpanelen.

  • Extratankarna kan placeras långt bort från huvudtanken.

  • Ingen ofrivillig cirkulation mellan tankarna.

  • Rördragning kan göras med mindre dimension = enklare och billigare installation.

  • Effektiv skiktning = stor ackumuleringskapacitet.

  • Optimering av eventuell solvärme.


Applikationer:
  • Sys 50 – Laddning/urladdning mellan tank/tank. Laddning från huvudtank till extra slavtank/tankar. Laddningen kan stoppas när slavtanken blir fulladdad. Urladdning från slavtank sker när huvudtanken sjunker under vald temperatur. Används för att enkelt utöka ackumulatorvolym med en eller flera tankar, även vid platsbrist direkt bredvid huvudtanken.

  • Sys 51 – Laddning/urladdning mellan tank/tank med extraladdning. Vid t.ex. solslinga i huvudtanken används detta system för att optimera verkningsgraden för solfångarna. Genom att fylla tankarna i två steg, maximeras dessutom laddningsvolymen. Det finns även möjlighet att använda detta för att hindra systemet från att överhettas vid t ex vedeldning.

Givare som inte används för styrning kan användas för temperaturavläsning i egen meny.
Funktion Sys 50
Laddning
När pannan värmt huvudtanken så att temperaturen är högre än inställd temperatur, startar laddpumpen och för över hett vatten till slavtanken. Givaren i botten på slavtanken stoppar laddningen när slavtanken är fulladdad.

Urladdning
När huvudtanken blir kall startar urladdningspumpen och för över hett vatten från toppen av slavtanken till toppen på huvudtanken. Denna överföring sker sakta så att en skarp gräns uppstår mellan varmt och kallt vatten, s.k. skiktning. Urladdningspumpen startas och stoppas i intervaller allt eftersom värmen förbrukas i huvudtanken. Urladdningen kan bara startas om slavtanken är varmare än huvudtanken.

Tillskottsvärme
Urladdning pågår tills givaren i slavtankens topp är under inställd temperatur. Då stoppas urladdningspumpen och eventuell tillskottsvärme i huvudtanken startas automatiskt.

Funktion Sys 51
Extraladdning
En fjärde givare kan placeras i huvudtanken för att tvångsköra laddpumpen och på detta sätt optimera användningen av eventuell solvärme. Genom att värme kan tillföras i två steg kan solslingan värma först primärtanken och därefter värma upp hela systemet. Först därefter ökas hela volymens temperatur. Det finns även möjlighet att använda denna funktion för att hindra systemet från att överhettas vid till exempel vedeldning.

Laddomat 5000 – patenterad dubbelbackventil, DBV
För att förhindra ofrivillig cirkulation mellan tankarna, finns en dubbelbackventil. Den har en inbyggd strypning av flödet vid urladdning, vilket gör att optimal skiktning uppstår. Eftersom backventilen är fjäderbelastad i båda riktningar är den helt lägesoberoende.

RSK nr: 686 18 98Art nr: 11 34 00

Laddomat MR, inkl 4 st givare. Ingår i de kompletta produktpaketen nedan.

RSK nr: 686 19 24Art nr: 11 34 55 03

Laddomat MR, Laddomat 5000 dubbelbackventil, 2 st pumpar 25-4-130 samt 2 st avstängningsventiler Cu28. 3 st 3-bulbs dykrör, L=150 mm, samt 2 st givarhållare och buntband för rörmontage.

Art nr: 11 34 55 04

Samma som ovan men med R32 avstängningsventiler istället för Cu28.