Laddomat 11-30

 • slide
 • slide
 • Laddomat 11 placerad vid pannan eller tanken.

  Laddomat 11 placerad vid pannan eller tanken.
 • Exempel för installation utan tank.

  Exempel för installation utan tank.
 • slide

Laddomat 11 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av tanken. Tack vare en effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat 11 ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.

 • Laddomat 11 höjer returtemperaturen till botten av pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomat 11 gör att pannan snabbt kommer upp i arbetstemperatur. Detta höjer pannans verkningsgrad.
 • Laddomat 11 laddar tanken med lågt flöde. Skiktning i ackumulatortanken är en förutsättning för ett bekvämt och funktionsdugligt eldningssystem. Med Laddomat 11 blir skiktningen optimal.
 • Laddomat 11 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare att den termiska ventilen stryper bypass-porten.
 • Enkel dimensionering – Laddomat 11 passar alla pannor med maxeffekt upp till 60 kW (vid ΔT 22°C).
 • Laddomat 11 levereras med kulventiler för att underlätta eventuell service utan att tappa ur systemet.

Tekniska data 11-30

Pump:6 m ErP
Anslutning:Cu22, R25
Termostatpatron: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° eller 87°C
Max panneffekt: 60 kW (se diagram)


RSK nr: 622 90 18Art nr: 11 11 19 63

Med pump Laddomat LM 6A-130, 3 st Cu22-ventiler. Termostatpatron 63°C är monterad som standard.

Art nr: 11 11 26 63

Med pump Laddomat LM 6A-130, 3 st R25-ventiler. Termostatpatron 63°C är monterad som standard.