Laddomat 20

  • slide
  • slide

Laddomat 20 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av tanken.
Tack vare en effektiv hetvattensreglering, samma som i Laddomat 21, kan Laddomat 20 ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.

Laddomat 20 höjer returtemperaturen till botten av pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.

Laddomat 20 gör att pannan snabbt når rätt arbetstemperatur och laddar sedan tanken med lågt flöde och med en hög och jämn temperatur. Den nödvändiga temperaturskiktningen i tanken blir därmed optimal.

Laddomat 20 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare den termiska ventilen som stänger bypass-porten helt.

Efter eldningen tar Laddomat 20 tillvara på eftervärmen i panna och glödbädd genom att med sin inbyggda självcirkulation föra över det heta vattnet i toppen av pannan till tanken.

Laddomat 20 har en enkel uppbyggnad med rejäla tätningsytor, för enkelt montage.

Laddomat 20 är tillverkad för maximal livslängd och en problemfri funktion.

EPP-isolering är standard.

Tekniska data

Pump:4 m (ej EU)
9 m ErP
Anslutningar:R25
Öppningstemperatur: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° or 87°C
Max. panneffekt:60 kW