Laddomatic

  • slide
  • slide

Laddomatic är en serie motoriserade varmhållningskoppel för pannor upp till 240 kW.
Kopplet baseras på våra pålitliga shuntventiler och vårt välkända Thermomaticsortiment.

  • Laddomatic är lätt att installera och är gjord för att hålla exakt inställd returtemperatur till pannan. Detta skyddar pannan från korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
  • Laddomatic höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt se till att rätt arbetstemperatur uppnås samt upprätthålls.
  • Vid laddning av ackumulatortank laddas tanken med lågt flöde för att se till att bästa komfort uppnås.
  • Vårt Thermomaticsortiment gör att regleringen blir exakt.

Tekniska data

Pump:6 m ErP (max 70 kW)
7,5 m ErP (max 80 kW)
10 m ErP (max 220 kW)
12 m ErP (max 240 kW)
Anslutning:R32, R40, R50
Flödeskarakteristik: Linjär / Kvs 10, Kvs 18
Max panneffekt:240 kW (se diagram)
Ställdon:Thermomatic TVM
Thermomatic CC


RSK nr:Art nr: 17 100 103

Laddomatic CC, med Yonos Para 7,5. Anslutning R32, Kvs 10.

RSK nr: 622 90 16 Art nr: 17 180 103

Laddomatic CC, med Yonos Para HF 12. Anslutning R32, Kvs 18.