Laddomatic M120

  • slide
  • slide

Laddomatic M120 är ett komplett laddkoppel med motoriserad reglering av returtemperaturen till biobränslepannor. Laddkopplet baseras vår välkända och pålitliga Laddomat 21-100.

  • Laddomatic M120 är lätt att installera och gjord för att hålla exakt inställd returtemperatur till pannan. Detta skyddar pannan från korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
  • Laddkopplet höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt se till att rätt temperatur uppnås.
  • Laddomatic M120 laddar ackumulatortanken med lågt flöde för att se till att bästa komfort uppnås.
  • Med vårt Thermomatic-sortiment blir regleringen exakt.
  • Inbyggd backventil för självcirkulation i slutfasen av eldningen och vid exempelvis strömavbrott.

Tekniska data

Pump:7,5 m ErP
Anslutning:R32, R40, R50
Flödeskarakteristik: Linjär / Kvs ~16
Max panneffekt:120 kW (se diagram)
Ställdon:Thermomatic TVM
Thermomatic CC


RSK nr: Art nr: