Laddomat Pumpenhet 125

  • slide
  • slide

Laddomat Pumpenhet 125 är en enhet för direktförsörjning av värme eller kyla.

  • Isoleringens ventilationsfunktion skyddar enheten från kondens vid kylapplikationer.

  • Den högeffektiva lågenergipumpen tillsammans med en tät isolering ger en energisnål enhet.

  • Enkel installation tack vare standardiserade inbyggnadsmått.

  • Väggfäste ingår som standard.

  • Vid installation av fler än en enhet gör fördelningsbalken att installationen blir snygg och enkel.

Tekniska data

Pump:6 m, 180 mm
Anslutning:R40 - R25


RSK nr: Art nr: