Laddomatic 125

  • slide
  • slide

Laddomatic 125 är en serie motoriserade laddkoppel för biobränslepannor baserade på våra pålitliga shuntventiler och vårt välkända Thermomatic sortiment.

  • Laddgrupperna har en kapacitet på upp till 70 kW för DN25 och 170 kW för DN32.

  • Enheten höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt se till att rätt arbetstemperatur uppnås.

  • Laddgrupperna höjer returtemperaturen till pannan vilket skyddar pannan från korrosion och förlänger pannans livslängd avsevärt.

  • Med vårt Thermomatic sortiment optimeras styrningen perfekt efter alla sorters system.

  • Enheterna laddar tanken med lågt flöde för att se till att bästa komfort uppnås.

  • Den högeffektiva lågenergipumpen tillsammans med en tät isolering ger en energisnål laddgrupp.

  • Enkel installation tack vare standardiserade inbyggnadsmått och anslutningar.

  • Väggfäste ingår som standard.


Tekniska data DN25

Ställdon:
Utan ställdon
Thermomatic TVM
Thermomatic CC
Pump: 6 m, 180 mm
Anslutning:
R25
Kvs-värde:10,0
Max panneffekt:70 kW


Tekniska data DN32

Ställdon:
Utan ställdon
Thermomatic TVM
Thermomatic CC
Pump: 7,5 m ErP, 180 mm (max 95 kW)
10 m ErP, 180 mm (max 170 kW)
Anslutning:
R32
Kvs-värde:17,0
Max panneffekt:170 kW


RSK nr: Art nr:
RSK nr: Art nr: