Thermomatic 125

  • slide
  • slide

Thermomatic 125 är en serie kompletta shuntgrupper med blandningsfunktion för både värme- och kylapplikationer. Serien baseras på våra pålitliga shuntventiler och vårt välkända Thermomatic sortiment.

  • Shuntgrupperna är optimerade för att säkert och perfekt tillgodose systemets energibehov tack vare valmöjligheten av shuntautomatik

  • Isoleringens ventilationsfunktion skyddar enheten från kondens vid kylapplikationer.

  • Den högeffektiva lågenergipumpen tillsammans med en tät isolering ger en energisnål shuntgrupp.

  • Enkel och snygg installation tack vare standardiserade inbyggnadsmått.

  • Väggfäste ingår som standard.

  • Vid installation av fler än en shuntgrupp gör fördelningsbalken att installationen blir snygg och enkel.

Tekniska data

Ställdon:
Utan ställdon
Themomatic TVM
Thermomatic CC
Thermomatic EC Home R
Thermomatic EC Home WL
Pump:
6 m, 180 mm
Anslutning: R25
Kvs-värde:
6,0 alt 10,0


RSK nr: Art nr: