Så funkar det

#

Ackumulatortankens funktion, konstruktion och placering

En ackumulatortank fungerar som buffert och mellanlager för det vatten som pumpas runt i värmesystemet. Pannan värmer upp vattnet i tanken och det varma vattnet levereras sedan ut till förbrukarna. När vattnet i tanken blivit så kallt att det inte längre klarar behovet, bör pannan startas och värma vattnet i tanken igen. Det här innebär att den som eldar med ved eller pellets har extra stor nytta av en ackumulatortank eftersom det blir långt mellan eldningstillfällena. Dessutom kan pannan arbeta med full effekt och optimal verkningsgrad ända tills tanken är fylld med uppvärmt vatten.

Ett system utan tank (direktsystem) måste startas många gånger per dygn för att hålla värmen. Varje gång systemet startas uppstår förluster, vilket innebär att ett system med ackumulatortank är mycket effektivare än ett system utan tank. Den som byter från direktsystem till system med ackumulatortank minskar alltså sina kostnader avsevärt! De flesta ackumulatortankar som säljs idag är tillverkade av metall eller komposit, är cylinderformade och finns med olika diameter och höjd. Även fyrkantiga tankar finns som t ex är anpassade till dörröppningars standardbredd. Vill du placera din tank i ett utrymme med speciella mått så kan vissa tillverkare skräddarsy en tank som passar.

För att inte värmeförlusterna ska äventyra ekonomin är det viktigt att ackumulatortank, rör och anslutningar är välisolerade.

En tank på 2 500 liter, isolerad med 1 cm polyuretan och uppvärmd till 75°C, har nästan tio gånger större förluster än en tank där tjockleken på isoleringen är 10 cm.

Många möjligheter

En flexibel ackumulatortank är en genväg till god värmeekonomi, både idag och i morgon. Men då måste tanken kunna ta emot och lagra energi även från andra energikällor, t ex solpaneler och värmepump. Principen för framtidssäkerhet är enkel - ju fler separata anslutningsmöjligheter desto bättre!

Tanken kan förses med en elpatron som kan användas då det är oekonomiskt eller svårt att använda pannan, t ex under sommaren eller vid resa.

Var ska tanken placeras?

Du har stor frihet när det gäller placering av din ackumulatortank. Enda kravet är egentligen att utrymmet ska vara frostfritt, vilket i praktiken betyder inomhus. Givetvis kan du göra en tillbyggnad som bara har till uppgift att inrymma en rejäl tank. Ett intressant alternativ om du har utrymmesproblem kan vara att placera både panna och tank i en annan byggnad. Då förbinder du byggnaderna med en kulvert och kompletterar gärna systemet med en mindre tank inne i huset.


Olika system för varmvatten

Om du inte har separat varmvattenberedare så ska ditt värmesystem också se till att huset har tillgång till tillräcklig mängd varmvatten. Varmvattenberedaren kan vara inbyggd i pannan, men ett smartare alternativ är att använda ackumulatortanken även för att värma varmvatten. Varmvattenförsörjningen kan utformas på fyra olika sätt:

#

#

1. Varmvattenberedare inuti panna eller tank; ofta en större behållare. 2. Separat varmvattenberedare, ofta eluppvärmd och fristående från panna/tank. Kan även kopplas så att den värms av pannan.
#

#

3. Varmvattenslinga/slingor i panna eller tank. Med dubbla slingor kan det kalla vatten som kommer in långt ner i tanken förvärmas och sedan gå ut ur tanken och skickas tillbaka in i toppen på tanken där det värms till full temperatur. Dubbla slingor är därför också extra bra för skiktningen.4. Tappvarmvattenautomat, som innebär att varmt vatten från toppen på tanken eller pannan skickas till en separat enhet där kallt inkommande vatten värms upp. Det nerkylda vattnet skickas sedan tillbaka in i botten på tanken/pannan.

Skiktning – nyckeln till effektivitet

Funktionen hos en ackumulatortank är enkel och bygger på den fysikaliska principen att varmt vatten är lättare än kallt. Varmt vatten från pannan pumpas in upptill i tanken, samtidigt som kallt vatten hämtas längst ner i tanken.

Ska den här processen fungera som tänkt, så måste gränsen mellan varmt och kallt vatten vara skarp. Om varmt och kallt vatten hela tiden blandas, så blir vattentemperaturen lägre. Detta innebär att kapaciteten minskar - i värsta fall räcker energin inte ens till för att värma vatten till en enda dusch.

Hemligheten bakom perfekt skiktning är att styra tillflödet till tanken så att skiktningen inte förstörs. Hjälpmedlet kallas laddkoppel och marknadsledaren bland laddkoppel är Laddomat.