Smarta energitips

#

Tre tips om du vill fördubbla verknings-graden, halvera din vedförbrukning och bli vän med grannarna.

1. Installera ackumulatortank

En vanlig vedpanna för villabruk avger ofta 25–50 kW. När den körs för fullt är verkningsgraden 70–90 procent. Detta ska jämföras med det genomsnittliga effektbehov som en genomsnittlig villa har under vintern - 3-4 kW. En panna som eldas utan ackumulatortank och stryps ner till 4 kW, kommer att ha en verkningsgrad under 30 procent och samtidigt fungera som rena tjärkokeriet. Resultatet blir att massor av ved går åt, att du behöver sota ofta; ändå är risken för soteld stor. Räkna dessutom med att grannarna klagar på röken och på att sotpartiklarna förpestar och smutsar ner omgivningen. Med en avpassad och rätt installerad ackumulatortank försvinner alla dessa problem. Storleken på tanken bör vara minst 10 l /m² uppvärmd boyta.

2. Installera shuntstyrning

Vintertid behöver ditt hus 3-4 kW för uppvärmningen. Under vissa tider på dygnet får du gratisvärme av solinstrålning, personer, lampor, TV, spis, diskmaskin mm. Thermomatic shuntautomatik mäter innetemperaturen snabbt och noggrant. Ställer du den på t ex 21°C, så ser automatiken till att vattnet till radiatorerna har exakt den temperatur som behövs för att hålla rätt temperatur i huset.
Innegivaren känner ständigt av så att inte mer värme matas ut till radiatorerna än absolut nödvändigt. Returtemperaturen blir lägsta möjliga och tankens lagrade energi utnyttjas maximalt. Enligt mätningar som SP redovisade i Råd&Rön nr 2/01 förbrukar ett hus med Thermomatic shuntstyrning 22 procent mindre energi än ett hus utan automatik. Shuntstyrning med utegivare minskar också energiförbrukningen, men kräver noggrannare inställning och mer passning för att ge samma resultat.

3. Justera fördelningen av vattenflödet mellan radiatorerna

Det är mycket vanligt att flödet till radiatorerna i en villa inte är anpassat till storleken på radiatorerna. Följden blir att de minsta radiatorerna inte hinner ta vara på värmen i vattnet - returen är lika varm som tilloppet. De stora radiatorerna, däremot, blir inte varma, vilket brukar kompenseras med större pump och genom att shuntautomatiken ökar framtemperaturen. Resultatet blir högre returtemperatur som leder till högre energiförbrukning och sämre skiktning i ackumulatortanken. Genom att mindre mängd energi lagras, försämras komforten. Ofta är detta problem lätt att avhjälpa. Många hus har redan injusteringsbara radiatorventiler. Annars finns gott om bra, billiga och lättjusterade ventiler på marknaden. Har du en vanlig ventill som Danfoss 10/15, så tar det högst en timme att ställa strypringen på 2 för små radiatorer, på 4 på mellanstora och 7 på stora radiatorer. Om du har tvårörssystem är den här justeringen i de flesta fall fullt tillräcklig. Har du ettrörssystem är radiatorerna sammankopplade i två eller flera slingor. Minskar du flödet genom att sänka pumphastigheten, ska du också justera slingventilerna så att alla slingor håller samma returtemperatur.


#

Ackumulering fördubblar verkningsgraden och kapar energikostnaden rejält.

Med ackumulatortank av tillräcklig storlek och inkopplad på rätt sätt, får pannan möjlighet att jobba på full effekt, på hög temperatur och med 70–90 procents verkningsgrad. En bra styrutrustning låter pannan komma upp i full arbetstemperatur, cirka 80–90°C. Därefter värmer pannan i första hand huset, medan överskottsenergin lagras i ackumulatortanken. Efter 3–4 timmars eldning är tanken fulladdad. Hur länge, och hur ofta, eldar du idag? Den minimala rökutvecklingen gör både grannar och sotare nöjda, samtidigt som du spar både ved och arbete.


Varmt hus länge

Beroende på tankens och husets storlek håller den lagrade värmen huset varmt i 10–20 timmar innan du behöver elda igen.

Läs mer om hur Ackumulatortanken funkar här

#

Laddomat ger högre komfort och bättre ekonomi tack vare perfekt skiktning.

Med ackumulatortank av tillräcklig storlek och inkopplad på rätt sätt, får pannan möjlighet att jobba på full effekt, på hög temperatur och med 70–90 procents verkningsgrad. En bra styrutrustning låter pannan komma upp i full arbetstemperatur, cirka 80–90°C. Därefter värmer pannan i första hand huset, medan överskottsenergin lagras i ackumulatortanken. Efter 3–4 timmars eldning är tanken fulladdad. Hur länge, och hur ofta, eldar du idag? Den minimala rökutvecklingen gör både grannar och sotare nöjda, samtidigt som du spar både ved och arbete.Läs mer om hur Laddomat funkar här
Se vårt sortiment av Laddomater här


En jämförelse

Utan Laddomat uppstår ingen skiktning, varken vid laddning eller urladdning (Laddomat 4030/5030). Det innebär att laddningen måste avbrytas innan hela tanken är varm. I praktiken betyder detta att du bara får ut cirka 20 kWh energi ur en 500 liters tank när temperaturen i tanken sänks från 70°C till 35°C. Det varmvatten du får ut då räcker inte ens till en dusch! Med Laddomat kan du ladda hela tanken till minst 80°C och därför sänka temperaturen från 80°C till 30°C på hela volymen, tack vare att skiktningen bibehålls. Du får ut cirka 30 kWh, dvs 50 procent mer energi, ur samma tank.

Pannan håller längre

Om vattnet från tanken inte förvärms ökar risken för korrosion i pannan. Korrosion förkortar pannans livslängd kraftigt; vissa pannor måste bytas redan efter 3–5 år. Laddomat ser till att pannan snabbt kommer upp i arbetstemperatur genom att det kalla vattnet i tanken förvärms innan det leds in i pannan.