Laddomat 11-200

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Laddomat 11-200 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av tanken. Tack vare en effektiv hetvattensreglering – Laddomat 11-200 använder samma reglerdel som Laddomat 21-serien – kan ventilen ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.

Laddomat 11 höjer returtemperaturen till botten av pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.

Laddomat 11 gör att pannan snabbt kommer upp i arbetstemperatur. Detta höjer pannans verkningsgrad.

Laddomat 11 laddar tanken med lågt flöde. Skiktning i ackumulatortanken är en förutsättning för ett bekvämt och funktionsdugligt eldningssystem. Med Laddomat 11 blir skiktningen optimal.

Laddomat 11 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare att den termiska ventilen stryper bypass-porten.

Enkel dimensionering – Laddomat 11 passar alla pannor med maxeffekt upp till 185 kW (se diagram). Kvs-värdet är 12.

Laddomat 11 levereras med kulventiler för att underlätta eventuell service utan att tappa ur systemet.

EPP-isolering ingår som standard.

Tekniska data 11-200

Pump:6 m
6 m ErP
10 m ErP
12 m ErP
Anslutning:Cu28, R32
Termostatpatron: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° eller 87°C
Max panneffekt:185 kW (se diagram)


Tillbehör

Anslutning:

R40 adapterkit, 3 st
R50 adapterkit, 3 st
Backventil:Inbyggd
Termometer: För R32 kulventilRSK nr: Art nr: 11 12 04 72

Med pump Laddomat LM-6A, 130 mm, 3 st R32-ventiler med spak. Termostatpatron 72°C.

RSK nr: Art nr: 11 12 07 72

Med pump Laddomat LM-6A, 130 mm, 3 st Cu28-ventiler med spak. Termostatpatron 72°C.

RSK nr: Art nr: 11 12 05 72

Med pump Wilo Yonos Para HF10, 180 mm, 3 st R32-ventiler med spak.
Termostatpatron 72°C.

RSK nr: Art nr: 11 12 06 72

Med pump Wilo Yonos Para HF12, 3 st R32-ventiler med spak.
Termostatpatron 72°C.